1/000/000 تومان

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام) ارائه 5 اتود

1/500/000 تومان

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام) ارائه 8 اتود

1/000/000 تومان

طراحی نشانه تصویری (آرم) ارائه 5 اتود

1/800/000 تومان

طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ) ارائه 5 اتود

3,000,000 تومان

طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ) ارائه 8 اتود

1/800/000 تومان

طراحی کاراکتر (شخصیت پردازی) ارائه 3 اتود

کل پکیج 700/000 تومان

طراحی و صفحه‌آرایی یک ست کامل اداری شامل پاکت هوایی، پاکت A4 ، سر برگ A4 ، سربرگ A5، یک کارت ویزیت

هر مورد 200/000 تومان

طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری، قبض‌های رسید و صورت‌حسابها، پیش فاکتور‌ و …)

هر مورد 380,000 تومان

طراحی اوراق بهادار اوراق سهام، سند مالکیت، دیپلم افتخار

500/000 تومان

طراحی روی جلد و پشت جلد کاتالوگ

هر صفحه 75/000 تومان

طراحی صفحات داخلی کاتالوگ به سبک صفحه آرایی

هر صفحه 150/000 تومان

طراحی صفحات داخلی کاتالوگ به سبک ترکیبی

هر صفحه 250/000تومان

طراحی صفحات داخلی کاتالوگ به سبک ژورنالی

توجه: در کلیه موارد فوق هزینه نقاشی، رسامی، نمودار، دیاگرام، حروف‌چینی، ترجمه، عکاسی، لابراتوار، اسکن تصاویر و موارد متفرقه دیگر جداگانه محاسبه وبه قیمت های یاد شده اضافه می‌گردد.

1/000/000 تومان

طراحی بسته‌بندی (بدون عکاسی ، طراحی نام تجاری محصول و … )

700/000 تومان

طراحی برچسب، لیبل روی بسته بندی(بدون عکاسی طراحی نام، نشانه و …)

350/000 تومان

طراحی ساک خرید

2/500/000 تومان

طراحی شکل سه بعدی بسته بندی و طرح تیغ بسته بندی

الف) طراحی بسته بندی شامل: طرح هندسی ساده جعبه، رسامی تیغ، طراحی گرافیک روی بسته، لی آوت، تهیه آرت ورک نهایی می‌باشد.
ب) در طراحی بسته بندی، هزینه طراحی نام محصول بر مبنای طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشته)، هزینه طراحی نام و یا آرم تولید کننده بر مبنای طراحی نشانه محاسبه می‌گردد.
ج) تدوین شعار تبلیغاتی و مطالب مستند روی بسته و انتخاب نام محصول از خدمات ویژه می‌باشد و هزینه آن جداگانه محاسبه می‌شود.
د) طراحی خط شعار تبلیغاتی بر مبنای ردیف دوم از موضوع (طراحی نشانه) محاسبه می‌گردد.
ه) ترجمه مطالب به زبانهای دیگر، عکاسی نقاشی (ساخت و ساز)، تفکیک رنگ برای قسمتهای تک رنگ و تنپلات، نمونه گیری به طریق مختلف چاپی برای نمونه کامل کار به سفارش دهنده، جداگانه محاسبه می‌شود.

600,000 تومان

طراحی جلد مجله – هر شماره

1,500,000 تومان

طراحی ماکت کلی مجله (یونیفورم، ساختار و شکل کلی لی آوت)

هر صفحه 60,000 تومان

صفحه آرایی – مجله هر صفحه

طراحی نام مجله بر مبنای طراحی آرم محاسبه می‌گردد. بنابراین هزینه طراحی کل یک مجله که برای اولین با منتشر می‌شود (جلد + طرح کلی صفحات داخل + رسامی و طراحی گرید + طراحی سر کلیشه + صفحه آرایی صفحات داخل + صفحه عنوان و صفحات خاص) جمع کل هزینه‌های فوق خواهد بود. تصویرسازی مقالات، بر مبنای موضوع تصویر سازی محاسبه می‌گردد. پایین بودن قیمت جلد مجله در مقایسه با کارهای مشابه به دلیل فرهنگی بودن امر نشر و نسبت سرمایه گذاری اندک آن و بازگشت سرمایه در مدت طولانی است.

هر صفحه 450/000 تومان

طراحی آگهی نشریات، روزنامه و مجلات

1،800،000 تومان

طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی

1/000/000 تومان

طراحی بنرهای تبلیغاتی داخلی و خارجی ( داخل واگن های مترو و سردر فروشگاه ها …)

300,000 تومان

طراحی تیغ فولدر

750/0000 تومان

طراحی گرافیک فولدر یک رو

750/000 تومان

طراحی پوستر(بدون عکاسی و لابراتوار و اسکن تصاویر)